Novinky

Partnerství měst

12/14

 

 Projekt "BublEU" financovala Evropská unie v rámci programu Evropa pro občany

 

 

 

Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst

Projekt umožnil setkání 1710 občanů, z nichž 1500 pocházelo z obce Zemní (Slovenská republika), 70 občanů z města Tab (​​Maďarsko), 50 občanů z obce Mosonszolnok (Maďarsko), 30 občanů z obce Tešedíkovo (Slovenská republika), 20 občanů z občanského sdružení Otaart (Česká republika), 20 občanů z Delta Agencja koncertowa-Wydawnicza (Polská republika), 20 občanů z Oras Baile Tusnad (Rumunsko).

Setkání se uskutečnilo v obci Zemné ve Slovenské republice ve dnech od 29.8.2014 do 31.8.2014.

Dne 29.8.2014 účastníci setkání zaměřili pozornost na seznámení se s účastníky z partnerských obcí a organizací. Program začal přivítáním účastníků a společným obědem. Partneři se představili a prezentovali svou organizaci, obce a města jejich tradice, historii, folklór, památky a fotografie. Program pokračoval konferencí o historii Evropy, která byla otevřena pro veřejnost. Závěrečným bodem konference byla otevřena diskuse o současné politice Evropy, o fungování Evropského parlamentu a o budoucnosti Evropy. Součástí kulturního programu byla výstava fotografií na téma Evropská příroda, EU kvíz pro mládež a kreativní soutěže. Následovaly kulturní vystoupení místních souborů a účastníků projektových partnerů, večer se konaly koncerty.

Dne 30.8.2014 účastníci setkání zaměřili pozornost na bližší seznámení se s účastníky z partnerských obcí a organizací. Konala se mezinárodní soutěž ve vaření guláše s názvem "Evropské chutě", do níž se zapojili i partneři projektu. Připravoval se největší vinný střik na Slovensku v objemu 214 l. Během celého dne se konaly koncerty, taneční a pěvecké vystoupení místních souborů a účastníků partnerských organizací a EU kvíz. Rodiny s dětmi se zúčastnili hry "Cesta Evropou", v rámci které zábavnou formou získali informace o Evropské unii. Dále se konala
veřejná diskuse o Evropské unii, volbách do Evropského parlamentu, směřování Evropské politiky. Partneři projektu diskutovali o budoucí možné spolupráci a podepsali partnerské smlouvy. Večer pokračovaly pěvecké, taneční vystoupení, koncerty a pouliční zábava.

Dne 31.8.2014 se začal mezinárodním kvízem pro mládež o partnerských zemích Evropské unie. Následně partneři diskutovali o současné politice Evropy, o fungování Evropského parlamentu a o budoucnosti Evropy. Následoval společný oběd partnerských organizací, neformální diskuse o budoucí spolupráci, rozloučení a odjezd partnerských organizací.

 https://www.facebook.com/szimokozseg.obeczemne/photos_albums

 

Archiv