Novinky

Operní tenor ve Staré Pekárně

03/15

Lukáš Moravec zpívá od pěti let.Jeho první pěvecké kroky začaly v prestižním dětském pěveckém sboru Jitřenka v jeho rodných Českých Budějovicích, kde pod uměleckým vedením MgA. Otakara Dubského a Mgr. Jitky Pražákové zpíval až do 9. třídy základní školy. Zúčastnil se tak mnoha sborových festivalů a soutěží (např. Německo, Rakousko, Itálie,Švédsko....)
Od šesti let začal chodit na soukromé hodiny klavíru k prof. Tomáši Sichrovi a později na hodiny dirigování k tehdejšímu šéfdirigentovi Jihočeského divadla Martinu Peschikovi.
Lukáš Moravec také od útlého věku studoval zpěv soukromě u profesorky Českobudějovické konzervatoře Inge Švandové- Koutecké. Pod jejím vedením se připravoval na příjmací zkoušky na konzervatoř. Od 1. do 9. třídy chodil Lukáš na základní školu s hudebním zaměřením, kde se později stal asistentem sbormistryně Jitky Valentové, při dětském pěeckém sboru Carmina.
Talentové příjmací zkoušky na Konzervatoř Lukáš vyhrál do oborů – Klasický zpěv a dirigování k profesorům: Inge Švandová- Koutecká a Profesor Martin Peschik.
Při studiu na konzervatoři se Lukáš Moravec zúčastnil několika prestižních pěveckých soutěží, kde získával samá zlatá, či stříbrná pásma. Zúčastnil se také několika pěveckých seminářů, například v Německu, Rakousku nebo v Paříži. Absolvoval také mistrovský kurz sbormistrovství v italském Arezzu. Po absoltoriu na konzervatoři pan Moravec pokračoval ve studiích na Akademii muzických umění v Berlině. Ale při studiu již začal působit jako sólista opery v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, dále v Moravskoslezkém divadle v Brně atd. Ihned se Lukáš Moravec začal věnovat i koncertní činnosti s klavíristkou Irinou Kondratěnko a jinými, vystupoval ve všech možných koutech Evropy, například v Německu, Rakousku, Chorvatsku, Španělsku, Itálii a podobně. Byl také pozván jako jediný Čech do celosvětového amerického operního festivalu, kde zpíval na jevišti s největšími špičkami americké operní kultury v městech např: ( Las Vegas, New York atd...).
Rovněž působí jako pedagog – hlasová výchova, I.R.S. a podobně. Dodnes je vítaným umělcem nejen v České republice, ale také v zahraničí. Věnuje se mimo jiné také hudební kritice, hudební režii a kompozici. Je zván na dětské hudební tábory, jako letní pedagog ... Lukáš Moravec  se představí s nejznámějšími operními áriemi z Čech a Itálie.

Jako host vystoupí Míša Břízová

Klavírní spolupráce – Evropská klavírní špička:  MgA. Božena Englerová


Archiv