Přejeme pevné zdraví a brzký návrat do normálního života.
Vaše stále zavřená Stará Pekárna.