Přejeme pevné zdraví a brzký návrat do normálního života.
Vaše stále zavřená Stará Pekárna.

Podpora koncertů v roce 2020

V roce 2020 probíhá činnost s finanční podporou Statutárního města Brna

a

s finanční podporou Statutárního města Brna - Městské části Brno Královo Pole